Bestuur

Voorzitter:
Wouter van Weijen
voorzitter@detorteltuin-rotterdam.nl
Secretariaat:
Marcel Bulk
secretariaat@detorteltuin-rotterdam.nl
Penningmeester:
Rob Beek
Algemene/Technische zaken:
Vacant
Vrijwilligerscontact: 
Vacant
Ondersteuning Secretariaat:
Vacant

De speeltuin kan altijd vrijwilligers gebruiken. Heeft u een paar uurtjes per week, maand of jaar over, dan bent u van harte welkom. Klik hier voor verdere informatie of Klik hier voor vacatures

Kascontrolecommissie leden
We hebben een verzoek. Nu het jaar 2020 bijna voorbij is , gaat onze penningmeester de jaarrekening en de balans opstellen. Zoals elk jaar zoeken we voor de kascontrolecommissie leden met enige financiële deskundigheid.

Heeft u hier interesse in, zou u zich dan bij mij willen melden via e-mail (secretariaat@detorteltuin-rotterdam.nl). Alvast vriendelijk dank!
Met vriendelijke groet,

het bestuur van speeltuin de Torteltuin,