Lidmaatschap

Toegangsprijs/lidmaatschap:
Een dagkaartje kost per persoon € 1,00. 
Kom je regelmatig op de speeltuin, dan is het voordeliger om lid te worden. 
Dat is niet alleen in het belang van u en uw kind(eren), maar dat helpt ons ook de speeltuin voor alle kinderen een leuke speel- en ontmoetingsplek te laten blijven in de buurt. Denk er wel aan, dat u lid wordt van de speeltuinvereniging en daarmee verbindt u zich aan de voorwaarden van de vereniging en ook de opzegvoorwaarden; voor 1 december van het lopende jaar afmelden. Meldt u zich niet af, dan ontvangt u na 1 december een factuur of betalingsverzoek voor uw lidmaatschap voor het volgende jaar.
Ieder gezinslid krijgt een kaartje op naam.De prijzen voor 2019:
  • Ouder(s) met 1 kind € 28,00
  • Ouder(s) met 2 kinderen € 30,50
  • Ouder(s) met 3 kinderen € 33,00
  • Ouder(s) met 4 kinderen € 35,50
  • Lidmaatschap (niet-ouders, b.v. opa-oma-au pair) € 15,50

Als u besluit lid te worden, kunt u uw lidmaatschapsgegevens voor 2019 via de mail doorgeven of anders (binnenkort) op de website invullen. Het lidmaatschapsgeld kunt u overmaken op de volgende bankrekening: IBAN  NL95ABNA0830101667 ten name van speeltuin de Torteltuin te Rotterdam. U kunt natuurlijk ook uw lidmaatschap op de speeltuin verlengen en daar contant of met PIN betalen.

Ook instellingen kunnen lid willen worden van onze vereniging. Dat gaat b.v. om BSO, scholen en gastouder(s). Daar willen we graag individuele afspraken mee maken, gebaseerd op de omvang van de instelling.U kunt ons uw aanvraag mailen.

Cadeautip?
Geef een speeltuinlidmaatschap!
wijzigingen voor behouden