Bestuur

Voorzitter:
Wouter van Weijen
voorzitter@detorteltuin-rotterdam.nl
Secretariaat:
Marcel Bulk
secretariaat@detorteltuin-rotterdam.nl
Penningmeester:
Rob Beek
Vrijwilligerscontact: 
Vacant
Ondersteuning Secretariaat:
Vacant

De speeltuin kan altijd vrijwilligers gebruiken. Heeft u een paar uurtjes per week, per maand of per jaar over, dan bent u van harte welkom.

Kijk op onze vacaturepagina voor meer informatie. Of kom langs en praat met de vrijwilligers op de speeltuin. 

Kascontrolecommissie leden
We hebben een verzoek. Nu het jaar 2022 voorbij is , gaat onze penningmeester de jaarrekening en de balans opstellen. Zoals elk jaar zoeken we voor de kascontrolecommissie leden met enige financiële deskundigheid.

Heeft u hier interesse in, zou u zich dan bij mij willen melden via e-mail (secretariaat@detorteltuin-rotterdam.nl). Alvast vriendelijk dank!
Met vriendelijke groet,

het bestuur van speeltuin de Torteltuin,