Dagelijkse leiding

Leiding

De dagelijkse leiding in de speeltuin, bestaat uit vrijwilligers. Zij hebben wisselende diensten. De activiteiten worden in samenwerking met stagiaires, jeugd uit het zakgeldproject etc. uitgevoerd.

Vrijwilligers
De vereniging kan altijd vrijwilligers gebruiken ten behoeve van werkzaamheden en/of het leiden en begeleiden van activiteiten. Bij slecht weer kan men dagelijks, tijdens de openingstijden, terecht in het gebouw om onder toezicht spelletjes te doen, wat te knutselen enz.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u een van de vrijwilligers van deinst aanspreken.

mailen mag ook: secretariaat@detorteltuin-rotterdam.nl

 

terug naar home